Betaling

Betaling van lonen en salarissen

Wij hebben ervoor gekozen om het juridisch werkgeverschap uit te besteden aan Maqqie. Bij aanvang van jouw dienstverband communiceren wij met jou wanneer je betaald krijgt. Maqqie hanteert een stipte wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks betaalstramien. Standaard betalen zij elke vrijdag na de gewerkte week je uren uit (bij weekbetaling). Indien je per 4 weken betaald krijgt, betalen zij op de vrijdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4. Bij maandbetaling krijg je op de vrijdag in de eerste volle week van de nieuwe maand betaald.

Vakantiegeld

Je vakantiegeld wordt in de eerste volle week van juni uitbetaald.

Reserveringen en vakantiedagen

Bij uitdiensttreding worden na 6 weken je reserveringen en niet-opgenomen vakantiedagen uitbetaald.

Verloningskalender

Op de onderstaande kalender vind je het overzicht van onze verloningsdagen. Aan bovenstaande informatie en deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn afhankelijk van de verwerkingstijd van transacties bij banken. Houd er daarom rekening mee dat het salaris soms pas 1 of 2 dagen later op je rekening wordt bijgeschreven en vertraging van het betalingsverkeer bij banken rond de feestdagen.

Loonstrook

Loonstroken ontvang je per email en kun je downloaden als je toegang hebt tot Mijn Bouw Support Office. Hieronder worden de belangrijkste gegevens van je loonstrook nader uitgelegd. Vanwege de WAS vermelden wij per 1 januari 2019 het netto-equivalent op de loonspecificatie, dit zie je onderaan bij ‘toelichting’.

Direct Jobs © 2018 - 2020

 1. Loontijdvak en periode van de loonstrook
 2. Loonheffingskorting wel of niet toegepast
 3. Huidige fase volgens de cao voor uitzendkrachten
 4. Nummer van de loonstrook
 5. Datum waarop de verloning en salarisbetaling heeft plaatsgevonden
 6. Juridisch werkgever
 7. Gebaseerd op de geldende arbeidsduur bij de inlener in combinatie met het WML
 8. Samenvatting van de naam van inlener, functieomschrijving en functiegroep
 9. Het totaal aan verwerkte uren in de desbetreffende tijdvak
 10. Extra’s in de vorm van (reiskosten)vergoedingen of inhoudingen
 11. De mutatiekolom geeft aan wat er op deze loonspecificatie aan je is uitgekeerd/ingehouden
 12. De kolom ‘totaal tijdvak’ geeft aan wat er totaal in dit loontijdvak aan je is uitgekeerd/ingehouden
 13. Deze compensatie komt alleen voor in fase A en betreft een compensatie voor buitengewoon verlof en de wachtdagen bij ziekte. Deze compensatie kun je niet opbouwen, maar wordt standaard over je brutoloon uitgekeerd. Afhankelijk van je premiegroep is het percentage dat je opbouwt 0,71% (administratief) of 1,16 (overig, premiegroep II).
 14. Aan de Belastingdienst moeten er premies worden betaald voor de werknemersverzekeringen. Wij als werkgever betalen deze premies voor jou aan de Belastingdienst
 15. Het bedrag dat je netto uitbetaald krijgt inclusief vergoedingen
 16. Alleen in fase A bouw je ‘Kort verzuim’ op, niet in fase B. Over je brutoloon, inclusief wachtdagencompensatie, bouw je 0,6% op. Dit percentage resulteert in een bedrag, welke wordt opgeteld bij je al bestaande saldo. Het uiteindelijk saldo wordt vertaald naar een uren aantal (18).
 17. Alle uitzendkrachten bouwen over hun brutoloon (inclusief wachtdagcompensatie in fase A) 10,39% vakantiedagen op. Dit percentage resulteert in een bedrag, welke wordt opgeteld bij je al bestaande saldo. Het uiteindelijk saldo wordt vertaald naar een uren aantal (18).
 18. Zoals hierboven genoemd; hier staat je urensaldo vermeld, wat je kan opnemen voor kort verzuim of vakantiedagen
 19. Over je brutoloon bouw je 8% vakantiegeld op, wat in juni aan je wordt uitgekeerd. Indien je voortijds uit dienst gaat, worden al je opgebouwde reserveringen in een keer uitgekeerd.
error: Bouw Support © 2023