Wat zijn de kosten?

Bent u aan het overwegen om één of meerdere zzp’ers / uitzendkrachten in te huren en wilt u weten wat de bijkomende kosten zijn?
Lees hieronder verder…

Wat kost een zzp’er via Bouw Support Nederland?

U bent als inhurende partij degene die mag bepalen wat een zzp’er bruto per uur verdient. De kosten voor onze dienstverlening bedragen tenminste € 2,50 per uur exclusief BTW. Het totale uurtarief is dan het bruto uurtarief + € 2,50. Stel, iemand verdient € 37,50 euro bruto per uur. Dan kost het u op uurbasis € 40,00 exclusief BTW om deze persoon in te huren.

In het uurtarief is inbegrepen:

 • Eigen vervoer en (hand)gereedschappen.
 • Reiskosten, afhankelijk van de afstand in overleg.
 • De kosten voor onze dienstverlening.
 • Werving- en selectie. (dit doet Bouw Support Nederland voor u)
 • Administratie, advies, debiteurenbeheer, facturatie en ondersteuning.

Wat kost een uitzendkracht via Bouw Support Nederland?

Voor een reguliere (tijdelijke) uitzendkracht hanteren wij een omrekenfactor van 2,4. U bent als inhurende partij degene die mag bepalen wat de uitzendkracht bruto per uur verdient. Het inhuur tarief per uur is dan 2,4 keer het bruto uurloon. Stel, iemand verdient € 10,00 euro bruto per uur. Dan kost het u op uitzendbasis ongeveer € 24,00 om deze persoon in te huren. De werkgeverslasten van de uitzendkrachten zijn in het uitzendtarief verwerkt. Een uitzendkracht is namelijk niet bij u maar bij ons uitzendbureau in dienst.

In het uitzendtarief is inbegrepen:

 • Brutoloon inclusief reserveringen voor vakantiedagen, vakantiegeld, kort verzuim en feestdagen.
 • Afdracht loonheffing en sociale premies (waaronder premie sectorfonds, WAO, WHK, WW, WGA).
 • Collectieve personeelsvoorzieningen (waaronder aanvullend ZW, sociaal fonds).
 • Basispensioen 2,60%, conform ABU-CAO.
 • Kosten werving- en selectie. (dit doet Bouw Support Nederland voor u)
 • Personeelsadministratie.
 • HR overleg.
 • Salarisadministratie.
 • Verzuimadministratie.
 • Arbodienst abonnement.
 • Poortwachterfunctie en re-integratieverplichtingen.
 • Assistentie omtrent FAQ salaris en looncomponenten.
 • Geautomatiseerde inlog portal urenregistratie.
 • Automatische incasso.
 • De kosten voor onze dienstverlening.
 
 

Werkwijze vaklieden inhuren

 • Vraag (telefonisch) informatie aan.
 • Ontvang direct vrijblijvend het tarief.
 • Ontvang cv’s van vaklieden.
 • Plan op korte termijn gesprekken in.
 • Start na positieve kennismaking direct met inhuren.
 
 

Voorbeeld tarief

Richard is uitvoerder bij een bedrijf in de bouwsector. Voor de laatste maanden van het jaar en de aankomende feestdagen heeft hij extra vaklieden nodig. Het is lastig om op korte termijn zoveel vaklieden te krijgen en daardoor besluit Richard informatie aan te vragen voor een timmerman bij Bouw Support Nederland.

De organisatie waar Richard werkt hanteert zelf een eigen cao. In deze cao zijn de bruto uurlonen en vergoedingen voor timmerlieden opgenomen. Het bruto uurloon voor een fulltime timmerman is volgens hun cao € 12,56 per uur. Richard kan tegen een omrekenfactor van 2,4 timmerlieden inhuren via Bouw Support Nederland.

Na akkoord krijgt Richard vrijblijvend vaklieden voorgesteld door Bouw Support Nederland. Richard besluit alle voorgestelde vaklieden per direct in te huren. Het uitzendtarief vanuit Bouw Support Nederland wordt vervolgens € 12,56 * 2,4 = € 30,14 per uur exclusief 21% btw. In dit tarief zijn alle werkgeverslasten, premies, belastingen en werknemersreserveringen voor vakantiedagen opgenomen.

Richard huurt alle vaklieden gedurende acht weken in. Echter zijn de werkzaamheden al eerder afgerond dan verwacht. Uiteraard is dat geen probleem. In de uitzendovereenkomst staat namelijk vastgesteld dat de inhuur van vaklieden stopgezet mag worden zodra de afgesproken werkzaamheden zijn afgerond.

Is personeel via ons uitzendbureau duurder dan zelf in dienst nemen?

Wanneer u zelf iemand een medewerker in dienst neemt dan zijn de kosten het bruto uurloon plus de werkgeverskosten (35%), vakantiegeld- en vakantiedagen (18%). Daar komen de kosten voor de loonadministratie, werving- en selectie en het risico dat u loopt bij ziekte, uitval of verlof nog bovenop.

Zelf iemand in dienst nemen kost dus ongeveer het bruto uurloon plus 75%. Een uitzendkracht kost u het bruto uurloon plus 90% tot 100%.

Conclusie: Door de bijkomende kosten zoals hierboven genoemd is een uitzendkracht over het algemeen niet veel duurder dan wanneer u zelf iemand in dienst neemt.

error: Bouw Support © 2023