Vakantie

Vakantie uren opnemen

Vakantie uren moeten altijd schriftelijk worden aangevraagd. Dit kan door middel van het sturen van een e-mail naar: aanvragen@bouw-support.nl of door het opmerkingenveld op de urendeclaratie in te vullen.

Fase A met uitzendbeding

Als uitzendkracht heb je recht op vakantie. Dit betekent dat je wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop je anders normaal zou werken. Om je loon op dit soort dagen door te kunnen betalen, wordt er een aantal reserveringen over je loon opgebouwd. Je ziet de hoogte van deze reserveringen terug op je loonstrook.

In de eerste week van juni wordt het saldo van de reserveringen kort verzuim en buitengewoon verlof en het saldo van de feestdagenreserveringen automatisch overgemaakt op je bankrekening. Zodra je niet meer voor Bouw Support Nederland werkt, worden alle reserveringen die je nog over hebt automatisch op je rekening uitbetaald.

Fase B of C

Heb je een arbeidsovereenkomst in fase B of fase C? Dan heb je tijdens je vrije dagen gewoon recht op doorbetaling van je loon, zonder dat daar reserveringen voor worden opgebouwd.

Vakantiedagen

Als uitzendkracht bouw je vakantiedagen op over je verdiende loon; bij een volledige werkweek heb je na een heel jaar recht op tenminste 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als je geen volledige werkweek werkt of niet het hele jaar, bouw je een evenredig deel op. Je kunt deze dagen opnemen als betaalde vakantie of laten uitbetalen bij het einde van je arbeidsovereenkomst.

Vakantiegeld

De wet bepaalt dat je tenminste 8 % van je loon aan vakantiebijslag (vakantiegeld) opbouwt. Bij de berekening van je vakantiegeld wordt uitgegaan van het aantal dagen dat je voor Bouw Support Nederland gewerkt hebt. Je ontvangt jouw vakantiegeld in juni. De uitbetaling is tenminste een keer per kalenderjaar. Ook wanneer je arbeids- of uitzendovereenkomst eindigt, wordt het opgebouwde vakantiegeld uitbetaald.

Feestdagen

Let op: alleen als je daadwerkelijk op een algemeen erkende feestdag hebt gewerkt, vul je deze uren in, anders hoef je niets te doen:

Fase A:
Je hoeft zelf geen uren in te vullen op algemeen erkende feestdagen, dat doen wij voor je. De berekening is als volgt:

Het aantal uren aan feestdagen uitkering is het gemiddelde aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. Het wordt gemeten over een periode van de 13 voorgaande weken.

Als iemand 10 weken geleden gestart is en iedere maandag in die periode 8 uur heeft gewerkt, zal hij (10 * 8) / 13 = 6,15 oftewel 6 uur en 9 minuten betaald krijgen wanneer er nu een feestdag op een maandag valt. Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, die tellen dus niet mee.

Fase B en C:
Je krijgt de feestdagen volgens je normale arbeidspatroon uitbetaald.

In de ABU CAO vallen onderstaande dagen onder de algemeen erkende feestdagen, zover deze niet op een zaterdag en/of zondag vallen. Een algemeen erkende feestdag betekent dat medewerkers meestal vrij zijn. Een feestdag als Goede Vrijdag valt niet onder de erkende feestdagen. Bevrijdingsdag valt hier slechts één keer in de vijf jaar onder (in 2020, 2025, enz).

Feestdagen in 2023

Nieuwjaarsdag – Zondag 1 januari 2023
Goede vrijdag – Vrijdag 7 april 2023
1e Paasdag – Zondag 9 april 2023
2e Paasdag – Maandag 10 april 2023
Koningsdag – Donderdag 27 april 2023
Bevrijdingsdag – Vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsdag – Donderdag 18 mei 2023
1e Pinksterdag – Zondag 28 mei 2023
2e Pinksterdag – Maandag 29 mei 2023
1e Kerstdag – Maandag 25 december 2023
2e Kerstdag – Dinsdag 26 december 2023

error: Bouw Support © 2023