Ziekte- en verzuimprotocol

Ziek melden

Wij hebben ervoor gekozen om het juridisch werkgeverschap uit te besteden aan Maqqie.  Je bent daarom niet in dienst bij Bouw Support Nederland, maar bij Maqqie. Als je ziek bent moet je dit ALTIJD direct telefonisch aan de praktisch werkgever melden voor 07:30 uur en vóór 09:30 uur ‘s ochtends aan Maqqie melden via telefoonnummer: 088-0107500. Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij de inlener, moet je dit uiteraard ook weer aan ons en Maqqie melden. Je kunt NIET ziek melden per E-mail, Sms of WhatsApp.

Bij de ziekmelding geef je door:

– De dag waarop je ziek bent geworden.
– Wanneer je eerstvolgende werkdag zou zijn.
– De geschatte duur van het verzuim.
– Het (verpleeg)adres tijdens je ziekteperiode.
– Het telefoonnummer waarop je direct te bereiken bent.

Eerste ziektedag

De dag van ziekmelding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof. Als de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag dan meld jij je, de maandag die daarop volgt, ziek bij jouw praktisch werkgever en bij Maqqie. Werk je normaal gesproken ook in het weekend en word je ziek op zaterdag of zondag, dan meld je dit op de eerste dag bij jouw praktisch werkgever en de maandag die daarop volgt bij Maqqie.

Juiste (verpleeg)adres doorgeven

Je dient altijd het juiste (verpleeg)adres tijdens je ziekteperiode door te geven, als dit niet overeenkomt met jouw huisadres.

Controle ziekmelding

Na de ziekmelding wordt er van je verwacht dat je thuis blijft zodat een medewerker van onze ARBO afdeling contact met je op kan nemen. Tevens kan onze ARBO arts je een bezoek brengen. Het is toegestaan om je adres te verlaten voor een bezoek aan de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts. Het is de bedoeling dat jij je, indien de ziekte daartoe aanleiding geeft, binnen een redelijke termijn onder behandeling van een huisarts of medisch specialist laat stellen.

Verzuimbegeleiding

Onze ARBO dienst neemt contact met je op en maakt een herstelplan in overleg met jou. Je bent verplicht om op het spreekuur van de verzuimbegeleider te verschijnen wanneer daarom wordt gevraagd.

Ziektegeld

Fase A contract met uitzendbeding

Heb je een Fase A contract met uitzendbeding? Dan gelden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen. Deze krijgt je niet betaald, maar dat compenseren we door de wachtdagcompensatie; een toeslag op je loon. Dit zie je op elke loonstrook terug. Vanaf de 3e dag kun je recht hebben op een ziekte-uitkering. Dit is 91% van het dagloon. Het UWV stelt het dagloon vast en informeert je hierover per brief, nadat jij je bij ons hebt ziek gemeld. De betalingsspecificaties van je ziektegeld moet je daarna naar ons mailen of opsturen (deze ontvangen wij niet rechtstreeks). Wij vullen dan aan tot 91% van je dagloon.

Fase B of C contract

Heb je een Fase B of C Contract? Ook dan geldt bovenstaande procedure voor het ziek melden. Echter er geldt maar 1 wachtdag en je hoeft geen specificaties door te sturen. Wij betalen 91% van de contracturen door bij ziekte.

Beter melden

Ben je hersteld? Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij de inlener, moet je dit melden bij Maqqie via telefoonnummer: 088-0107500.

Reeds uit dienst en binnen 4 weken ziek?

Ben je reeds uit dienst en word je binnen 4 weken weer ziek? Dan moet je deze ziekmelding op de eerste ziektedag aan Maqqie doorgeven.

error: Bouw Support © 2023